Warrant

Stock Amount Exercise Price Trading Period Exercise Period Notes
BABP 50 05-12-2019 to 29-11-2022 02-12-2022
TRIS 400 05-12-2019 to 30-11-2022 05-12-2022
ESIP 240 14-11-2019 to 09-11-2021 12-11-2021
SINI 115 08-11-2019 to 02-11-2022 07-11-2022
ITMA 800 11-10-2019 to 07-10-2022 12-10-2022
PURE 360 09-10-2019 to 06-04-2021 09-04-2021
NZIA 680 25-09-2019 to 21-09-2020 23-09-2020
BAPI 155 16-09-2019 to 13-09-2022 16-09-2022
APOL 150 24-04-2019 to 24-03-2021 26-03-2021
BIPI 125 12-07-2019 to 06-07-2022 08-07-2022
SMKL 400 11-07-2019 to 06-07-2022 11-07-2022
EAST 190 09-07-2019 to 05-07-2022 08-07-2022
KOTA 250 09-07-2019 to 06-07-2022 08-07-2022
IPTV 288 08-07-2019 to 06-07-2022 08-07-2022
BULL 220 03-07-2019 to 27-06-2022 30-06-2022

Warrant

Stock
Amount
Exercise Price
Trading Period
Exercise Period
Notes
ADRO15015019/01/1819/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015020/01/1820/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015021/01/1821/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015022/01/1822/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015023/01/1823/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015024/01/1824/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015025/01/1825/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015026/01/1826/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015027/01/1827/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015028/01/1828/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015029/01/1829/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015030/01/1830/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015031/01/1831/01/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015001/02/1801/02/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015002/02/1802/02/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015003/02/1803/02/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015004/02/1804/02/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015005/02/1805/02/181 HMETD = 1 Saham Baru
ADRO15015006/02/1806/02/181 HMETD = 1 Saham Baru